Segala puji hanya bagi Allah, kami memuji-Nya, memohon pertolongan dan ampunan kepada-Nya, kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami dan dari keburukan amal perbuatan kami. Barangsiapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk.
Aku bersaksi bahawasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahawasanya Nabi Muhammad S.A.W adalah hamba dan rasul-Nya.
Sesungguhnya sebenar-benar ucapan adalah Kitabullah (Al-Quran) dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad (As-Sunnah). Seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan (dalam agama), setiap yang diada-adakan (dalam agama) adalah bid'ah, setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka.

Tuesday, July 20, 2010

23 Julai 2010 - Seminar Intensif AKIDAH...

SEMINAR INTENSIF AKIDAH

"Memacu Komitmen Beragama Dalam Kehidupan"Assalamu'alaikom, Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, dijemput rakan-rakan untuk sama-sama menyegarkan kembali minda kita dalam memahami aspek AKIDAH YANG BENAR yang sudah sewajarnya menjadi pegangan paling penting kita umat manusia.

Dengan bertunjangkan akidah yang benar sudah pasti ia akan memacu kebenaran-kebenaran dalam segala aspek kehidupan kita lainnya, inshaAllah. Semoga kita akan lebih mengenali siapa Pencipta kita, lebih memahami bagaimana untuk beribadah dengan segenap kemampuan terbaik yang kita punyai, dan menjadikan kita lebih memahami akan sifat-sifat yang dimiliki oleh sang Pencipta, Allah Rabb 'Alamin. InshaAllah. 

Semoga Allah menganugerahkan kita rasa cinta kepadaNya, mencintai orang-orang yang mencintaiNya dan mendekatkan kita dengan kebaikan-kebaikan yang mendekatkan kita dengan cintaNya. Semoga Allah memberkati dan meredhai urusan-urusan kebaikan yang tidak seberapa yang kita anjurkan. Allah al-Musta'an.